top of page

P U U R  M A M A

E-MAIL: info@puur-mama.com

TELEFOON: 06-30372251

FAQ

Ik ben helemaal niet lenig, zijn de oefeningen dan niet te moeilijk?

Het is geen enkel probleem als je niet lenig bent. Bij de cursussen, workshops en lessen gaat het om alles behalve prestaties. Het gaat om het leren kennen van je lichaam en de mogelijkheden die het heeft.

Iedere oefening kent verschillende varianten en kan aangepast worden naar jouw mogelijkheden. Op deze manier zijn er voor zowel de gevorderde als de beginnende deelneemsters voldoende mogelijkheden.

Ik heb veel behoefte aan informatie over zwangerschap en bevalling. In welke mate wordt deze gegeven tijdens de zwangerschapscursus en privélessen?

Bij Zwanger in Balans, de online cursusu en het volgen van een privétraject komen naast yoga ook alle facetten van de zwangerschap, bevalling en de beginfase van het moederschap aan bod. Zowel begrijpen, als toepassen zijn belangrijk. Bij de eendaagse bevalcursus ligt de nadruk op kennis.

Is les volgen bij Puur! Mama iets anders dan sporten bij de sportschool?

Jazeker! Puur! Mama richt zich specifiek gericht op het drukke leven van ons als (aanstaande) moeders (en bij Power Yoga op het leven van ons als vrouwen in het algemeen). Er is veel aandacht voor het loslaten van spanning en het opbouwen van energie. Onthaasten en mindfulness zijn woorden die hierop van toepassing zijn. Verder biedt het ruimte voor contact met andere vrouwen en mama's.

De cursus Zwanger in Balans heet anders, maar eigenlijk zijn het toch gewoon yogalessen?

Dat klopt gedeeltelijk. Puur! Mama richt zich op een down-to-earth benadering en wil hiermee duidelijk maken dat de cursussen voor vrouwen  van iedere (religieuze) komaf toegankelijk zijn. Verder is er bij de cursus naast de yogales veel ruimte voor extra informatie. Het is dus veel méér dan alleen oefeningen doen.

Verzekeringen

Diverse zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de zwangerschapscursus Zwanger in Balans of het privétraject. In 2019 heb ik het volgende kunnen vinden, en hoewel ik dit heb uitgezocht neem ik hiervoor geen verantwoording. Doe daarom altijd zelf navraag bij je verzekering.

 • CZ top en CZ gezinnen vergoed tot 200 euro

 • CZ basis en plus vergoeden 100 euro

 • Delta Lloyd (nu Nationale Nederlanden) start, extra, compleet én Top; allemaal tot 200 euro

 • Ditzo vergoedt 75% tot 400 euro per jaar

 • Ohra uitgebreid vergoed 200 euro per jaar

 • De Amersfoortse: extra max. 500 per kalenderjaar, uitgebreid 100%  en optimaal 100%

 • Salland verzekeringen Plus en Top maximaal 100 euro per zwangerschap

 • Zorgdirect plus en top maximaal 100 euro per zwangerschap

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij je aanmelding voor een (online)les, cursus, retreat of workshop bij Puur! Mama (en We Love Yoga) ga je akkoord met de algemene voorwaarden:

 

Aansprakelijkheid:

 • Je blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor jouw lichamelijk en geestelijk welzijn, dus werk binnen je eigen grenzen en raadpleeg als je onder behandeling bent een arts over wat je wel/niet mag doen.

 • De docent kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel voorafgaand, tijdens of na de les, cursus, workshop of retreat. Deelname aan de lessen, cursussen, workshops of retreats geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

 • Noch de eigenaar van de lesruimte noch de docent zijn aansprakelijk voor diefstal of verlies van kostbaarheden.

Betaling:

 • Betaling van het cursus- of lesgeld/retreat/workshop/vrouwencirkel dient uiterlijk op de op de factuur/ in de digitale bevestiging vermelde datum door middel van overmaken te geschieden. 

 • Betaling van de rittenkaarten voor yogalessen kan zowel contant als via bankoverschrijving voorafgaand aan de lessen.

Annulering:

 • Indien de deelnemer verhinderd is, wordt het op prijs gesteld als dit tijdig telefonisch, per sms, whats app of per mail wordt doorgegeven.

 • Let op: bij digitale producten zoals online trainingen en coaching, vervalt het recht op herroeping in verband met copyrightbescherming. 

 • Workshop/cursus/doorlopende lessen/retreat/vrouwencirkel: Bij afmelding korter dan 24 uur van tevoren ben je verplicht de kosten te vergoeden van je les/workshop/retreat (je betaalt dan het volledige bedrag).

 • Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van een cursus, workshop of retreat betaal je 50% van de prijs.

 • Na aanvang van een les, cursus, retreat of workshop is restitutie niet meer mogelijk. 

 • Bij yogalesblokken/lessenseries (zwangerschaps- en poweryoga): Na inschrijving dmv het inschrijfformulier is restitutie niet meer mogelijk. 

 • Bij retreats: deelname aan het programma tijdens de retreat geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma. Het afzien van deelname aan het programma geeft de Retreat Deelnemer geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van de reeds betaalde prijs en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

 • Puur! Mama  (+We Love Yoga) behoudt zich het recht voor de retreat/workshop/les/cursus te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In dat geval wordt de door de deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde prijs terugbetaald.

Overstappen:

 • Het is niet mogelijk om na de start van een cursus naar een andere cursus over te stappen.

Overig:

 • Puur! Mama behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.

 • Het lesrooster, algemene voorwaarden en overige afspraken kunnen om wat voor reden dan ook tussentijds door de docent gewijzigd worden. Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.​

algemene voorwaarden
bottom of page