E-MAIL: info@puur-mama.com

TELEFOON: 06-30372251

P U U R  M A M A

Contact

Inschrijven:
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Bedankt voor de bericht! Je krijgt zo snel mogelijk een reactie.

Studio Puur! Mama

Peulenstraat 167

3371 AL  Hardinxveld - Giessendam

Email: info@puur-mama.com

Telefoon: 06-30372251

 

PRIVACY STATEMENT

Zoals je misschien wel weet is op de verwerking van jouw gegevens wet- en regelgeving van toepassing, de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het doel van de AVG is om de privacy van burgers te beschermen.

Puur! Mama  is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers en bezoekers van haar websites van groot belang is voor haar activiteiten. Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

 

Puur! Mama is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Arjanneke Hogewoning is de Functionaris Gegevensbescherming van Puur! Mama en is te bereiken via info@puur-mama.com en bovengenoemd telefoonnummer.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Puur! Mama verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

- Gezondheid 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Puur! Mama verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

De gegevens die je invult op het contactformulier.

Waar worden de (bijzondere) persoonsgegevens voor gebruikt?

De verzamelde gegevens, naam, (email)adres worden door Puur! Mama via een mailingslijst gebruikt om leerlingen op de hoogte te stellen van activiteiten van de yogastudio, wijzigingen aan te kondigen, facturen te sturen, de informatie behorend bij de lessen te versturen.

Wijzigingen worden ook doorgegeven via de verstrekte telefoonnummers met  Whatsapp.

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Dit alles met als doel de aangeboden diensten goed te kunnen afstemmen op jou als cursist.

Geautomatiseerde besluitvorming

Puur! Mama neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we (bijzondere) persoonsgegevens bewaren

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Puur! Mama verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Puur! Mama gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Puur! Mama neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@puur-mama.com.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Puur! Mama en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@puur-mama.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Al je rechten op een rijtje:

 • Je hebt het recht op dataportabiliteit. Het recht om je persoonsgegevens over te dragen.

 • Je hebt het recht op Het recht om ‘vergeten’ te worden.

 • Je hebt het recht op inzage. Dat is jouw recht om de persoonsgegevens die Puur! Mama verwerkt in te zien.

 • Je hebt het recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die je verwerkt te wijzigen.

 • Je hebt het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.

 • Je hebt het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.

 • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Heb je een klacht over de verwerking van jouw gegevens?
Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens bij Puur! Mama, neem dan contact op met Puur! Mama. Wanneer we er samen niet uitkomen, kun je besluiten een klacht in te dienen bij de officiële privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens en adviseert over nieuwe regelgeving.

Vragen?
Hopelijk ben je zo voldoende geïnformeerd. Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op via: info@puur-mama.com of bel 06-30372251

Overige informatie: 

 • Data en tijden zijn onder voorbehoud.

 • Inschrijving van een cursus, lessenserie of workshop vindt plaats door middel van een inschrijfformulier. Dit wordt op aanvraag verstuurd via e-mail.

 • De cursussen kunnen het beste beoefend worden op blote voeten en in gemakkelijk zittende kleding. Aangeraden wordt niet te veel/zwaar te eten voor de les.

 • Twijfel je of de oefeningen (zwangerschaps)yoga goed zijn voor jou, vraag dan eerst je huisarts om advies. Bij behandeling door een specialist is het van belang dat je deze eerst om advies vraagt.